Selekcja

ZT Klacze 2011

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2011
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp Doruchów 27
stycz­nia
28
mar­ca
pobierz pobierz ZT Doruchów - 28 marca 2011 r.
m, wlkp, sp Bogusławice 28
stycz­nia
29
mar­ca
pobierz pobierz ZT Bogusławice - 29 marca 2011 r. ZT Bogusławice - 29 marca
m, wlkp, sp Włocławek 3
lute­go
5
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT Włocławek - 05 kwietnia 2011 r.
m, wlkp, sp Racot 4
lute­go
4
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT Racot - 4 kwietnia 2011 r.
śl. Książ 15
lute­go
15 – 16
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT Książ - 15-16 kwietnia 2011 r.
m, wlkp, sp Bogusławice 8
kwiet­nia
7
czerw­ca
pobierz pobierz ZT Bogusławice - 7 czerwca 2011 r.
m, wlkp, sp Włocławek 14
kwiet­nia
13
czerw­ca
pobierz pobierz ZT Włocławek - 13 czerwca 2011 r.
m, wlkp, sp Doruchów 28
kwiet­nia
27
czerw­ca
pobierz pobierz  
śl. Książ 10
maja
8 – 9
lip­ca
pobierz pobierz  
m, wlkp, sp Racot 20 maja – 19 lip­ca
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp Doruchów 8
wrze­śnia
7
listo­pa­da
pobierz pobierz ZT Doruchów - 7 listopada 2011 r.
m, wlkp, sp Włocławek 26
wrze­śnia
25
listo­pa­da
pobierz pobierz ZT Włocławek - 25 listopada 2011 r.
m, wlkp, sp Bogusławice 30
wrze­śnia
2
grud­nia
pobierz pobierz ZT Bogusławice - 2 grudnia 2011 r.
m, wlkp, sp Racot 17 paź­dzier­ni­ka – 16 grud­nia
Zakład odwo­ła­ny
Hodowca i Jeździec