Selekcja

ZT Klacze 2014

 

Przedstawiamy ter­miny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­dane kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierz­cho­wy
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 17
mar­ca
16
maja
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz  
m, wlkp, sp, zagr Bielice 26
mar­ca
24
maja
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz

ZT BIELICE (trening wierzchowy) – 24 maja 2014 r.

m, wlkp, sp, zagr Włocławek 3
kwiet­nia
2
czerw­ca
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz

ZT WŁOCŁAWEK (trening wierzchowy) – 2 czerwca 2014 r.

m, wlkp, sp, zagr Doruchów 4
kwiet­nia
3
czerw­ca
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz

ZT DORUCHÓW (trening wierzchowy) – 3 czerwca 2014 r.

m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 23 maja – 22 lip­ca
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Włocławek 18 wrze­śnia – 17 listo­pa­da
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 19
wrze­śnia
19
listo­pa­da
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz

ZT DORUCHÓW (trening wierzchowy) – 19 listopada 2014 r.

m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 29 wrze­śnia – 28 listo­pa­da
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Bielice 10
paź­dzier­ni­ka
9
grud­nia
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz

ZT BIELICE (trening wierzchowy) – 9 grudnia 2014 r.

 

Trening zaprzę­go­wy
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 11
lute­go
11 – 12
kwiet­nia
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz

ZT KSIĄŻ (trening zaprzęgowy) – 11-12 kwietnia 2014 r.

gale­ria
śl. Książ 6
maja
4 – 5
lip­ca
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz

ZT KSIĄŻ (trening zaprzęgowy) – 4-5 lipca 2014 r.

gale­ria
m, wlkp, sp, zagr, śl. Bogusławice 9
maja
7 – 8
lip­ca
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz

ZT BOGUSŁAWICE (trening zaprzęgowy) – 7-8 lipca 2014 r.

gale­ria
m, wlkp, sp, zagr, śl. Bogusławice 21
lip­ca
22 – 23
wrze­śnia
zakwa­li­fi­ko­wa­ne pobierz

ZT BOGUSŁAWICE (trening zaprzęgowy) – 22-23 września 2014 r.

gale­ria
Hodowca i Jeździec