Badania DNA ogierów

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PZHK z dnia 31 lipca br., wszystkie ogiery wpisane do ksiąg i rejestru kuców i koni małych, prowadzonych przez PZHK, które dotychczas nie mają określonych grup krwi lub DNA, od dnia 1 stycznia 2008 r. zostaną dopuszczone do rozrodu pod warunkiem wykonania badań DNA.
Szczegółowych informacji w sprawie badań markerów genetycznych udzielają OZHK/WZHK.

Scroll to Top