Programy ochrony koni ras rodzimych

Wszystkich hodowców posiadających konie spełniające warunki uczestnictwa w programach ochrony ras: małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, huculskiej, konik polki oraz polski koń zimnokrwisty w typie sztumskim i sokólskim, którzy nie złożyli jeszcze właściwych dokumentów, prosimy o pilny kontakt z właściwym OZHK/WZHK.

Scroll to Top