Aktualności

Zaproszenie na seminarium

15 stycznia 2010 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Programy ochrony, · Rasa:

Zapraszamy na seminarium dn. 25.01.2010 Kraków plac Szczepański 8, sala obrad I piętro (blisko rynku i dworca PKP)

…PERSPEKTYWY HODOWLI KONI RASY MAŁOPOLSKIEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH TEJ RASY

Proponowany porządek obrad:

Godz.: 10:15 – 12:00

  1. Przedstawienie oceny realizacji programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej za okres 2005-2010, opracowane przez grupę roboczą działającą przy IZ-PIB Kraków.
  2. Perspektywy hodowli koni rasy małopolskiej w obrębie rasy zachowawczej z uwzględnieniem wykorzystania wyhodowanej populacji.
  3. Przedstawienie nowych zasad obowiązujących w realizacji kwalifikowania klaczy i ogierów ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych do programu z dnia 20.10.2009.

Referuje przedstawiciel Instytutu Zootechniki w Krakowie.

Godz.: 12:00 – 12:20

  1. Stanowisko Zarządu Związku Hodowców’ Koni Małopolskich eo do wprowadzonych zasad realizacji programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej.

Referuje prezes Krzysztof Kordalski Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich (członek grupy roboczej).

Godz.: 12:20 – 12:45

  1. Przedstawienie stanowiska i uchwal Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie wobec nowo wprowadzonego programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej (wynikających z wniosków zebranych z dyskusji z hodowcami prowadzonych od sierpnia 2009 wg. pisma IZ-PIB Kraków).

Referuje przedstawiciel Polskiego Związku Hodowców Koni w W-wie.

Przerwa godz. 12:45 – 13:00

Godz.: 13:00 – 13:30

  1. Oczekiwania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi związane z wprowadzeniem w programach rolno środowiskowych PROW-2004-2006, PROW-2007-2013 wariantów – pakietu ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej, wobec rolników – hodowców czyli podstawowej strony uczestniczącej w realizacji tego programu.

Referuje przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Godz.: 13:30 – 14:00

  1. Aktualne trendy w hodowli i chowie koni wszechstronnie użytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem koni rasy małopolskiej i wykorzystanie ich w przyszłości jako zwierząt gospodarskich i w innych formach działalności.

Referuje przedstawiciel Katedry Hodowli Koni UR w Krakowie.

Godz.: 14:00 – 14:30

  1. Koreferat odnoszący się do wygłoszonych i przedstawionych materiałów w powyższych punktach.

Referuje przedstawiciel hodowców.

Godz.: 14:30 – 15:30

  1. Dyskusja i wolne wnioski.
  2. Przyjęcie stanowiska wypracowanego w trakcie przebiegu sympozjum i głosów wynikających z dyskusji – celem przedstawienia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Markowi Sawickiemu do realizacji.

Zakończenie obrad godz. 16:00

Kontakt:
B.Dąbrowski 0-660-498-108
E. Świerk 0-662-254-151
J. Soska 0-604-123-162

Hodowca i Jeździec