Aktualności

Wesołych Świąt

21 grudnia 2011 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Wszystkim hodow­com i wła­ści­cie­lom koni, z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Narodzenia pra­gnie­my zło­żyć naj­szczer­sze życze­nia zdro­wych, spo­koj­nych, rado­snych i peł­nych miłych wspo­mnień rodzin­nych świąt oraz samych suk­ce­sów w życiu.

Hodowca i Jeździec