Wymagana dokumentacja do użycia nasienia

Polski Związek Hodowców Koni w związku z Decyzją Komisji 96/79/WE i Art.26 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z późniejszymi zmianami, informuje, że każda partia nasienia powinna być zaopatrzona w dokument handlowy zawierający:

  • dane umożliwiające identyfikację dawcy lub dawców nasienia,
  • termin pobrania lub produkcji nasienia,
  • informację o producencie i odbiorcy nasienia,

może to być: „Świadectwo zdrowia” dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym lub „Świadectwo zootechniczne” dla nasienia zarejestrowanych koniowatych (dotyczy to nasienia ogierów zagranicznych oraz hodowli krajowej).

W związku z powyższym od 01 stycznia 2012, aby otrzymać z OZHK/WZHK druki „Świadectw unasiennienia klaczy” należy przesłać do Polskiego Związku Hodowców Koni (Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji) jedno z wyżej wymienionych dokumentów danej partii nasienia. Po zarejestrowaniu w PZHK, właściciel nasienia otrzyma z OZHK druki „Świadectw unasiennienia klaczy”.

Podsumowując – procedura dopuszczania do rozrodu nasienia ogierów zagranicznych: jak do tej pory, zainteresowani sprowadzeniem nasienia ogiera zagranicznej hodowli i jego wpisem do polskiej księgi półkrwi, przesyłają odpowiednie dokumenty do PZHK, gdzie weryfikowane są jego dokonania użytkowe i hodowlane. Jeżeli spełnia wymagania jednej z polskich ksiąg i nasienie zostaje sprowadzone do Polski to do każdej partii nasienia musi zostać dołączone „Świadectwo zdrowia” lub „Świadectwo zootechniczne”, weryfikowane przez Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji.

Scroll to Top