Konferencja naukowa: „Przyszłość konia zimnokrwistego w Polsce”

Polski Związek Hodowców Koni, Stadnina Koni Nowe Jankowice, Agencja Nieruchomości Rolnych, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie oraz Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pod tytułem: „Przyszłość konia zimnokrwistego w Polsce”, która odbędzie się Hotelu Energetyk (w Rudniku k.Grudziądza) oraz w SK Nowe Jankowice.

Do udziału w konferencji oraz zgłaszania doniesień (komunikatów naukowych), dotyczących koni ras zimnokrwistych, zapraszamy zarówno przedstawicieli hodowców, jak i środowisk naukowych (uczelni wyższych, instytutów badawczych) oraz sympatyków koni tych ras.

W skład Komitetu Organizacyjnego, jaki zawiązał się podczas zebrania organizacyjnego w dniu 13 października 2011 roku, w SK Nowe Jankowice, weszli:

 • Andrzej Mandecki – Przewodniczący (Prezes SK Nowe Jankowice)
 • Ewa Jastrzębska – Sekretarz (Adiunkt w KHKiJ UWM)

oraz członkowie:

 • Władysław Brejta (Prezes PZHK)
 • Jerzy Gawarecki (Dyrektor SO Kętrzyn)
 • Zbigniew Jaworski (Kierownik KHKiJ UWM)
 • Michał Masłowski (Główny Hodowca SK Nowe Jankowice)
 • Ryszard Pietrzak (Prezes Zarządu ZHKRZ)
 • Sławomir Pietrzak (Prezes ANR)
 • Rafał Romanowski (V-ce Prezes Zarządu ZHKRZ)
 • Andrzej Stasiowski (Dyrektor PZHK)
 • Roman Szultka (Prezes Pom. ZHK)

Konferencja ma być okazją do spotkania i szerokiej dyskusji przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych przyszłością hodowli koni zimnokrwistych w Polsce, a jej główne cele sprowadzają się do:

 • określenia priorytetów stojących przed hodowlą koni tych ras w Polsce oraz środków, które posłużą do realizacji wytyczonych zadań,
 • integracji środowiska naukowo-hodowlanego oraz wskazanie roli ośrodków naukowych w realizacji wytyczonych celów hodowlano-produkcyjnych.

Ramowy program konferencji:

07.05.2012 r. (poniedziałek, godziny popołudniowo-wieczorne, przyjazd i rejestracja uczestników).
08.05.2012 r. (środa) – Sesja referatowo-doniesieniowa:

 • Otwarcie konferencji o godz. 930i pierwsza część obrad, podczas których referaty (czas jednego wystąpienia ok. 25-30 min) wygłoszą:
  • prof. dr hab. Szczepan Chrzanowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie): „Aktualny stan hodowli koni zimnokrwistych w Polsce”
  • dr inż. Ewa Jastrzębska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): „Współczesne użytkowanie koni zimnokrwistych”
  • prof. dr hab. Andrzej Borys (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie): „Walory żywieniowe i kulinarne mięsa końskiego”
  • prof. dr hab. Leszek Krakowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie): „Zaburzenia w rozrodzie klaczy”
  • dr inż. Grażyna Polak (Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie): „Programy ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim. Teoria i praktyka”.
 • Ok. godz. 1430 cd. obrad (sesja doniesieniowa): prezentacja doniesień zgłoszonych na konferencję (czas jednego wystąpienia ok. 8 – 10 min) (uwaga: w zależności od liczby doniesień, sesja ta może zostać zastąpiona przez sesję plakatową)
 • Ok. godz. 1600Sesja wyjazdowa cz. I – wyjazd do SK Nowe Jankowice (zwiedzanie stadniny, prezentacja koni), wyjazd autokarami sprzed hotelu
 • Ok. godz. 2000 – powrót do hotelu i kolacja integracyjna (nieformalne obrady i dyskusja).

09.05.2012r. – Sesja wyjazdowa cz. II:

 • Ok. godz. 900 (po śniadaniu) wyjazd do Konarzynek k. Sąpolna (woj. pomorskie), prywatnej stadniny Romana Szultki (zwiedzanie stadniny, prezentacja koni)
  (do przedyskutowania dwa warianty: wspólny wyjazd autokarami lub indywidualny samochodami)
 • Ok. godz. 1400 – obiad i zakończenie konferencji (w pobliżu Sąpolna), powrót do Grudziądza

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą:

 • Udział w sesji referatowo-doniesieniowej i wyjazdowej – ok. 330 zł (opłata pełna); koszty obejmują: wyżywienie, materiały zjazdowe, wynajęcie sali i sprzętu multimedialnego, wynajęcie autokarów
 • Noclegi w Hotelu Energetyk (95 miejsc):
  – pokój 1 – osobowy 100 zł/dobę
  – pokój 2 – osobowy 140 zł/dobę
  – pokój 3 – osobowy 170 zł/dobę
 • Noclegi w Hotelu Rad (61 miejsc):
  – pokój 1 – osobowy 120-150 zł/dobę
  – pokój 2 – osobowy 160-190 zł/dobę

Referaty plenarne oraz doniesienia naukowe opublikowane zostaną w materiałach konferencyjnych. Planujemy, iż referaty zostaną zamieszczone w całości, natomiast doniesienia w formie 1-stronicowych streszczeń lub w formie powszechnie obowiązującej przy zgłaszaniu komunikatów naukowych na zjazdy naukowe, gdzie1 strona maszynopisu obejmuje: wstęp, materiał i metody, wyniki i dyskusja, podsumowanie i wnioski.
Szczegółowe informacje dotyczące nadsyłania doniesień naukowych, prześlemy do tych osób, które w zgłoszeniu wstępnym zadeklarują przygotowanie komunikatu i podadzą jego temat.
Uprzejmie prosimy o przesłanie do dnia 20.01.2012 roku wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w konferencji drogą pocztową na adres:

Dr inż. Ewa Jastrzębska
Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa
Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM
ul. Prawocheńskiego 2
10-719 Olsztyn
[tel. (89) 523-44-94 lub 523-33-96]

lub elektronicznie, e-mail: e.jastrzebska@uwm.edu.pl

Komitet Organizacyjny

Olsztyn, dnia 16.12.2011 r.

Przewiń do góry