Aktualności

Zmiany w regulaminach huculskich

19 stycznia 2012 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Programy hodowli, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Komisja Księgi Stadnej koni rasy huculskiej zwraca się do wszystkich zainteresowanych hodowców i właścicieli koni tej rasy z prośbą o zgłaszanie uwag i propozycji zmian do regulaminu rozgrywania Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego oraz proponowanych zmian do „Programu hodowli koni rasy huculskiej” zamieszczonego w dziale Programy hodowlane.
Zmiany te prosimy przesyłać do biura PZHK do dnia 15 lutego 2012 r., drogą elektroniczną (peckiel@pzhk.pl), faxem (22 628-68-79) lub listownie (Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m. 16, 00-673 Warszawa).

Hodowca i Jeździec