Przyszłość polskiej hodowli – polski koń czy polska konina?

Z inicjatywy Stadnina Koni MOSZNA (hodowcy polskich koni sportowych i wyścigowych, m.in. Randona, Waga czy Tiumena) we współpracy z Agencją MG Network dnia 17 kwietnia br. zorganizowana została w Klubie Olimpijczyka PKOl w Warszawie arcyciekawa konferencja pt. Przyszłość polskiej hodowli – polski koń czy polska konina? Kontrowersyjnie sformułowany temat miał zadziałać intrygująco na media poza branżowe i zainteresować je problematyką polskiej hodowli i przemysłu konnego. I cel został chyba osiągnięty…

W ramach przewidzianego programu, zarówno zaplanowane prezentacje, jak i późniejsza dyskusja panelowa, poświęcone były sytuacji obecnej i perspektywom rozwoju sektora hodowlano-jeździeckiego w Polsce. Stąd organizatorzy zadbali o szeroką reprezentację branżowych interesariuszy, którzy kreują lub kreować winni końską rzeczywistość – uwzględniając jej potrzeby merytoryczne, realia ekonomiczne, atencję dla długiej historii, bogatej tradycji oraz cennego dorobku kulturowego Kraju.

Wśród wiodących prelekcji znalazły się m.in.:

  • Przemysł konny w Polsce i na świecie. Wnioski dla hodowli polskiej, perspektywy zmian (dr Jacek Łojek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
  • Hodowla koni a rynek (dr Michał Wierusz-Kowalski, Uniwersytet Warszawski / redaktor naczelny „Hodowca i Jeździec” oraz Andrzej Stasiowski, Dyrektor Polskiego Związku Hodowców Koni)
  • Zapotrzebowanie polskiego jeździectwa na konie (Radosław Wiszniowski, Wiceprezes ds. edukacji Polskiego Związku Jeździeckiego)
  • Sytuacja polskiej hodowli koni A.D. 2012 – warunki brzegowe przetrwania i rozwoju (Magdalena Donimirska, Prezes SK Moszna oraz Michał Romanowski, właściciel SK Strzegom)
  • Status i perspektywy reformy systemu hodowlanego w Polsce. Czy Polsce potrzebna jest reforma i promocja polskiej hodowli? (Marek Grzybowski, Prezes Stowarzyszenia Hippica Pro Patria).

Dla wszystkich uczestników w/w konferencji kondycja hodowli koni oraz rozwój usług i sportu jeździeckiego w Polsce stanowią przedmiot prawdziwej troski. Świadczyła o tym jakość i zaangażowanie końcowej wymiany poglądów oraz zgoda co do konieczności lobbowania na rzecz „końskiego biznesu”, który aby przynosić krótko i długofalowe korzyści Państwu Polskiemu, wymaga zrozumienia. Żeby polskie konie mogły służyć polskiemu PKB sektor ten potrzebuje uporządkowania; znalezienia konsensusu i synergii działania pomiędzy każdym z jego elementów składowych. Są to ambitne zagadnienia i trudne dla środowiska koniarzy wyzwania na przyszłość, więc wymagające roztropnych działań. Dlatego podsumowujący wniosek był postulatem, aby zorganizować kolejna konferencję, pod roboczym tytułem Polskie konie – misja a biznes.

Przewiń do góry