Aktualności

Bazyliada 2012

2 lipca 2012 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

PROGRAM

IV Specjalistycznej Wystawy Zwierząt Hodowlanych – koni rasy Konik Polski BAZYLIADA

Organizator:

Ośrodek Hodowli Zachowawczej Koników Polskich BAZYLIA Pilchowice

Współorganizatorzy:

Związek Hodowców Koników Polskich
Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni
Wójt Gminy Pilchowice

Patronat Honorowy:

Starosta Powiatu Gliwickiego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY | OŚWIADCZENIE

04 sierpnia 2012 – sobota

 • godz. 09:30 – odprawa
 • polowe próby dzielności
  • wierzchowa
  • zaprzęgowa
 • licencjonowanie ogierów i klaczy
 • weryfikacja koni hodowlanych
 • Czempionat Hodowlany – ocena koni na płycie
 • sympozjum naukowe – referent – mgr inż. Jan Słomiany „Hodowla rezerwatowa Koników Polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym”
 • integracyjne ognisko dla hodowców ” z niespodzianką”

05.sierpnia 2012 – niedziela

 • godz. 14:00 – uroczyste rozpoczęcie drugiego dnia wystawy
 • Wierzchowy Konikowy Czempionat Użytkowości
 • pokaz jazdy w stylu WESTERN na Koniku Polskim
 • Zaprzęgowy Konikowy Czempionat Użytkowości
 • pokazy walk rycerskich – Bractwo Białej Bramy z Gliwic
 • wręczenie nagród zwycięzcom Czempionatu Hodowlanego oraz wybór Superczempiona SWZHKRKP Bazyliada 2012
 • Otwarty Konkurs Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi
 • pokazy grupy kaskaderskiej
 • turniej samochód trenowy MUTT Gliwice vs zaprzęg
 • turniej Quad SQUAD Gliwice vs koń wierzchowy
 • zakończenie IV Bazyliady 2012

Wszelkich informacji podczas trwania imprezy udziela sekretariat wystawy.
Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w programie.

REGULAMIN

IV Specjalistycznej Wystawy Zwierząt Hodowlanych – Koni rasy Konik Polski BAZYLIADA
Czempionat Koni rasy Konik Polski

Pilchowice 04 – 05 sierpnia 2012 r.

W wystawie mogą brać udział Koniki Polskie wpisane lub mające prawo wpisu do Księgi Stadnej Koników Polskich. Konie będą przedstawiane w następujących klasach:

 1. Ogiery uznane
  • w wieku 3 lat i starsze
 2. Klacze dorosłe
  • w wieku 3 lat i starsze
 3. Młodzież
  • ogiery 2-letnie i 1-roczne
  • klacze 2-letnie i 1-roczne

Wszystkie konie będą oceniane indywidualnie przez Komisję Sędziowską powołaną przez organizatora BAZYLIADY.
Komisja będzie oceniała konie wg. następujących kryteriów:

 • za typ rasowy do 10 pkt bonitacyjnych
 • za pokrój do 10 pkt bonitacyjnych
 • za ruch w stępie do 10 pkt bonitacyjnych
 • za ruch w kłusie do 10 pkt bonitacyjnych
 • za kondycję, pielęgnację i przygotowanie do prezentacji do 10 pkt bonitacyjnych

ocena łączna do 50 pkt bonitacyjnych

Po zakończeniu pracy Komisji Przewodniczący sporządza protokół i podaje go do publicznej wiadomości. Orzeczenia Komisji są ostateczne.

W dniu 05 sierpnia odbędzie się dodatkowo wybór Zwycięzcy Rasy spośród zwycięzców poszczególnych grup wiekowych – Superczempion BAZYLIADA 2012.

Wszyscy wystawcy otrzymają flo dla koni oraz dyplomy za uczestnictwo w wystawie.
W miarę uzyskania przez organizatora środków finansowych, Komisja ustali wysokość kwot pieniężnych, przypadających na nagrody.

REGULAMIN

Czempionatów użytkowości i konkursów
BAZYLIADY 2012

 1. Do konkurencji mogą przystąpić zawodnicy , którzy ukończyli 18 lat. Osoby niepełnoletnie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Udział w konkursach jest dobrowolny.
 2. Zarówno wystawców i zawodników obowiązuje strój elegancki.
 3. Jeźdźcy obowiązkowo muszą posiadać toczek lub kask ochronny z trzypunktowym zapięciem.
 4. Zawodnicy biorący udział w konkursach muszą być TRZEŹWI w innym wypadku nie zostaną dopuszczeni do udziału w konkurencji.
 5. Za brutalne obchodzenie się z końmi zawodnicy będą dyskwalifikowani.
 6. Przed przystąpieniem do konkursu każdy z zawodników powinien zapoznać się z parkurem – zarówno w konkursach wierzchowych jak i powożenia.
 7. Udział w konkurencjach mogą brać wyłącznie Koniki Polskie – klacze, ogiery oraz wałachy przy czym nie są wymagane licencje hodowlane.
 8. W otwartym konkursie powożenia mogą brać udział również konie innych ras.
 9. Startujące konie muszą być w dobrej kondycji oraz zdrowe tzn – posiadać aktualne paszporty ze szczepieniami, nie wykazywać klinicznie żadnych objawów chorób zakaźnych i zaraźliwych oraz kontuzji.
 10. Każdy startujący koń zostanie przed udziałem w konkursie przebadany przez lekarza weterynarii.
 11. Jeden koń lub zaprzęg może brać dział w kilku przejazdach, o ilości przejazdów zadecyduje lekarz weterynarii w zależności od stanu i kondycji konia w czasie trwania konkursów.
 12. Sprzęt jeździecki oraz uprzęże muszą być odpowiednio dopasowane do każdego konia, by nie powodowały otarć, kontuzji oraz nie utrudniały ruchu konia.
 13. Używane w konkursach powożenia bryczki muszą być sprawne technicznie.
 14. Konkursy będą oceniane przez Komisję Sędziowską powołaną przez organizatora, składającą się z 3 sędziów.
 15. Tor do konkursu wierzchowego składa się z ok 9-10 przeszkód o charakterze terenowym. Maksymalna wysokość przeszkód to 50 cm.
 16. Tor do konkursów powożenia składa się z ok 9-10 przeszkód częściowo o charakterze terenowym.
 17. Każdy z uczestników (zarówno zawodnicy jak i konie) po ukończeniu konkursu otrzymują dyplom oraz flo. Dla pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji przewidziano puchary.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania konkursów wynikające z nieprawidłowego użytkowania koni, jazdy lub powożenia na nieodpowiednim lub niesprawnym sprzęcie oraz z braku odpowiedzialności jeźdźców i powożących .

REGULAMIN

Polowych prób dzielności Koników Polskich

POLOWA PRÓBA ZAPRZĘGOWA

 1. Ocena zachowania się konia podczas zaprzęgania w pojedynkę, w skali 5-cio pkt.
 2. Próba szybkości w stępie na odcinku 500 m, ocena 1-5 pkt.
 3. Próba szybkości w kłusie na odcinku 500 m, ocena 1-5 pkt.
 4. Długość kroku w stępie ocena 1-5 pkt.
 5. Długość kroku w kłusie ocena 1-5 pkt.
 6. próba wysiłkowa
  • jazda godzinowa (przemiennie 5 odcinków ; 9 min stęp + 3 min kłus trasa przebytego dystansu przeliczana na 1-5 pkt.)
  • lub jazda na stałym dystansie (przemiennie 5 odcinków po 800 m stępem i 800 m kłusem , norma czasu przeliczana na 1-5 pkt.)
 7. Powrót tętna do normy (różnica pomiędzy tętnem spoczynkowym , a po 30 min od zakończenia próby wysiłkowej przeliczana na 1-5 pkt.)
 8. Powrót oddechów do normy (różnica pomiędzy oddechami spoczynkowymi , a po 30 min od zakończenia próby wysiłkowej przeliczana na 1-5 pkt.)

POLOWA PRÓBA WIERZCHOWA

W punktach od 1 do 5 jak w próbie zaprzęgowej.

 1. Próba wysiłkowa
  • jazda godzinowa (przemiennie 5 odcinków; 8 min stęp, 3 min kłus, 1 min galop, trasa dystansu przeliczana na 1-5 pkt.)
  • lub jazda na stałym dystansie (przemiennie 5 odcinków po 600 m stępem kłusem i galopem , norma czasu przeliczana na 1-5 pkt.)

pkt 7 oraz 8 jak w próbie zaprzęgowej.

SKALA OCEN

 • 36 – 40 pkt – wybitna
 • 31 – 35 pkt – bardzo dobra
 • 26 – 30 pkt – dobra
 • 21 – 25 pkt – dostateczna
 • mniej niż 21 pkt – niedostateczna
Hodowca i Jeździec