Aktualności

Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie

29 sierpnia 2012 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem impre­zy zaty­tu­ło­wa­nej „Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie”, któ­ra odbę­dzie się już w naj­bliż­szą sobo­tę – 1 wrze­śnia.

  • 10:00 – Powitanie gości
  • 10:15 – Przegląd hodow­la­ny koni­ków pol­skich – gru­pa sta­jen­na
  • 11:15 – Licencja mło­dych kla­czy i ogie­rów
  • 12:00 – Pokazy kaska­der­skie
  • 13:00 – Seminarium poświę­co­ne koni­kom pol­skim

Organizatorem impre­zy jest:

Polska Akademia Nauk
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie
12 – 220 Ruciane – Nida
tel. 87 423 – 15-19, tel./fax 87 423 – 16-17
e‑mail: sbpan@wp.pl

Hodowca i Jeździec