Aktualności

Konferencja Jubileuszowa w Sierakowie

26 września 2012 · Kategoria: Konferencje, ·

W imie­niu sto­wa­rzy­sze­nia hipo­lo­gicz­ne­go Pro Hipico Bono, Stada Ogierów w Sierakowie oraz Muzeum „Zamek Opalińskich”, ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję, któ­ra odbę­dzie się w dniach 29-30 wrze­śnia 2012 r.  w Sierakowie. Więcej infor­ma­cji tutaj

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec