Zmiany w Programie Hodowli dla koni rasy pkz

Polski Związek Hodowców Koni uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało zmianę w Programie Hodowli dla koni rasy polski koń zimnokrwisty. Zmiana dotyczy przeprowadzania wstępnych prób dzielności dla młodych ogierów. Począwszy od 1 lipca 2013 roku próby będą przeprowadzane bez podkładek oporowych.

Nowa treść załącznika nr 2 brzmi następująco:

Ogiery w wieku 2,5-3,5 lat, przed wpisaniem do księgi, poddawać obowiązkowo polowej próbie zaprzęgowej według następującego programu:

Próbę przeprowadza się w wozie konnym na ogumionych kołach o masie 500-600 kg. Do próby należy wybrać odcinek polnej, piaszczystej drogi o nieubitej nawierzchni lub plac o luźnej strukturze podłoża.
Ogiera zaprzęgają do wozu nie mniej niż 2 osoby. Bat dozwolony jest tylko do kontrolowania konia, brutalne użycie bata powoduje dyskwalifikację.
W próbie tej nie należy wymagać od konia szczytowych wysiłków, a wynik jej trzeba ocenić na podstawie chęci konia do uciągu i jego zachowania w czasie próby.

Schemat próby:

 1. zaprzęgnięcie konia do wozu
 2. ruszenie stępem na dystans min 20 m
 3. zatrzymanie konia na 20 s
 4. ruszenie stępem na dystans min 20 m
 5. zatrzymanie konia na 20 s
 6. ruszenie stępem na dystans nie mniejszy niż 10 m, podjechanie do Komisji i zakończenie próby.

Punktuje się za sposób ciągnięcia, ruszanie z miejsca oraz zachowanie konia podczas zatrzymania.
Punkty przyznaje się według poniższej skali.

RUSZANIE Z WOZEM I SPOSÓB CIĄGNIĘCIA:

 • 5 pkt – koń ciągnie chętnie, trzy razy rusza bez szarpania, spokojnie wkładając się w uprząż
 • 4 pkt – koń ciągnie chętnie, ale z pewnym wysiłkiem lub ciągnie nerwowo, ale rusza bez szarpania
 • 3 pkt – koń ciągnie chętnie, ale rusza z pewnym szarpaniem
 • 2 pkt – koń ciągnie z szarpaniem, z dużym wysiłkiem, z kilkoma próbami ruszania, przy ruszaniu kręci się i jest niespokojny
 • 1 pkt – koń kilka razy przykłada się do ciągnięcia z szarpaniem, z cechami nerwowego zachowania się i z trudem pokonuje opór wozu

ZATRZYMANIE I POZYCJA NA STÓJ:

 • 5 pkt – koń zatrzymał się płynnie i stoi spokojnie przez 20 s podczas każdego zatrzymania
 • 4 pkt – koń zatrzymał się płynnie, ale stojąc wykazuje pewną nerwowość, podczas zatrzymań nie wystał do końca 20s, stał ok. 15 s
 • 3 pkt – koń zatrzymał się mało płynnie i stojąc jest niespokojny, nerwowy, kręci się, stoi podczas każdego zatrzymania nie dłużej niż 10s
 • 2 pkt – koń zatrzymał się z trudem, po kilku (2-3) próbach zatrzymania go przez Powożącego, po zatrzymaniu kręci się i po kilku sekundach rusza
 • 1 pkt – koń zatrzymał się po wielu próbach zatrzymania go przez Powożącego, nie potrafi stać w miejscu, rusza po zatrzymaniu

Koń może zostać zdyskwalifikowany, gdy podczas tej części próby szarpie, skręca na boki, skacze, nie chce przyłożyć się do ciągnięcia wozu, cały czas zachowuje się nerwowo, stwarzając zagrożenie dla powożącego, komisji lub osób postronnych.

Ocena końcowa:

 • 10 pkt. – ocena wybitna
 • 9-8 pkt. – ocena bardzo dobra
 • 7-6 pkt. – ocena dobra
 • 5-4 pkt. – ocena dostateczna
 • 3 i mniej – próba nie zaliczona

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy usunięcia z próby podkładek oporowych podkładanych pod koła wozu. Podkładki te często powodują nerwowość u koni oraz niechęć ciągnięcia. Ponieważ próba dotyczy koni młodych należy jedynie sprawdzić ich charakter oraz chęć współpracy z człowiekiem bez powodowania dodatkowych obciążeń fizycznych i psychicznych.

Przewiń do góry