Aktualności

Listy ogierów ardeńskich

28 czerwca 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z lista­mi ogie­rów ardeń­skich dopusz­czo­nych do kry­cia w nowo powsta­łej księ­dze stad­nej arde­na pol­skie­go.

Hodowca i Jeździec