XVI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby

Białka, 27-28.07. 2013 r.

Warunki uczestnictwa

1. Nazwa imprezy

XVI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – dla rocznych i dwuletnich ogierów oraz rocznych, dwuletnich i trzyletnich klaczy hodowli krajowej, wpisanych lub spełniających warunki wpisu do księgi głównej koni rasy małopolskiej.
Podczas Czempionatu odbywa się dodatkowy konkurs skoków luzem przeznaczony dla ogierów i klaczy w wieku 2 i 3 lat oraz dodatkowy konkurs z oceną ruchu luzem przeznaczony dla ogierków i klaczek rocznych.

2. Termin i miejsce

 • 27-28 lipca (sobota – niedziela) 2013 r.
 • Narodowe Centrum Hodowli i Promocji Koni Rasy Małopolskiej
  Małopolska Hodowla Roślin – HBP Sp. z o.o.
  Stado Ogierów Białka – 22-300 Krasnystaw
  tel./fax: 82 577-12-00
  e-mail: Office@bialka.arabians.pl

3. Organizatorzy

 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Lubelski Związek Hodowców Koni
 • Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
 • Ludowy Klub Sportowy w Białce

4. Sędziowie

Ocena klas w ręku:

 • Marek Gibała – Polska
 • Adam Jończyk – Polska
 • Jacek Kozik – Polska

Ocena skoków i ruchu luzem:

 • Andreas Gygax – Szwajcaria
 • Adam Jończyk – Polska
 • Bogdan Kuchejda – Polska

5. Komisja Rozjemcza i Odwoławcza

 • Władysław Byszewski
 • Michał Maciejewski

6. Komisja Dyscyplinarna

 • Tomasz Dobek
 • Cezary Krawczyk

7. Steward w ringu

 • Katarzyna Milbrat
 • Joanna Szulowska

8. Gospodarz korytarza

 • Dariusz Sulowski

9. Prowadzenie pokazu

 • Anna Stojanowska

10. Sekretariat

 • Anna Kozioł

11. Program Pokazu

Sobota (27 lipca)

 • 9:00 – uroczyste rozpoczęcie pokazu
 • 9:05 – klasa I A – ogierki roczne
 • 9:45 – klasa I B – ogierki roczne
 • 10:30 – klasa II A – klaczki roczne
 • 11:15 – klasa II B – klaczki roczne
 • 12:00 – konkurs – ruch luzem konie roczne
 • 13:30 – lunch, pokaz specjalny
 • 14:30 – klasa III A – ogierki dwuletnie
 • 15:15 – klasa III B – ogierki dwuletnie
 • 16:00 – klasa IV A – klaczki dwuletnie
 • 16:45 – klasa IV B – klaczki dwuletnie
 • 17:30 – konkurs – skoki luzem, konie dwuletnie
 • 19:30 – Seminarium naukowe
  • Biomechanika koni
  • Analiza wyników sportowych koni rasy małopolskie
  • 10 lat Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich
 • 20:30 – Wieczór Hodowców

Niedziela (28 lipca)

 • 10:00 – otwarcie drugiego dnia pokazu
 • 10:10 – klacze trzyletnie
 • 11:00 – konkurs – skoki luzem, konie trzyletnie
 • 12:00 – wybór Czempiona Polski Ogierów Młodszych
 • 12:30 – wybór Czempiona Polski Klaczy Młodszych
 • 13:00 – wybór Najlepszego Konia Pokazu „Best in Show”
 • 13:30 – lunch, pokaz specjalny
 • 14:30 – wybór Superczempiona
 • 15:00 – zakończenie pokazu

12. Warunki weterynaryjne

 • Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK.
 • Wszystkie konie muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie, wpisane do paszportu.
 • Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.
 • Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze SO Białka.

Uwaga!
Transporty koni bez wymaganych dokumentów nie zostaną wpuszczone na teren SO Białka, a tym samym nie będą mogły uczestniczyć w Czempionacie.

13. Warunki techniczne

 • Stado Ogierów Białka zapewnia miejsca w stajni od dnia 26 lipca (piątek) od godz. 10:00 do dnia 29 lipca (poniedziałek) do godziny 10:00.
 • Boksy: składane na hali (ilość ograniczona), stajnia drewniana – decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Dla koni zapewniona jest wyłącznie słoma; pozostałą paszę należy przywieźć
 • Ponadto zakwaterowanie w hotelach:
  • Hotel „Rapa” w Krasnymstawie, tel./fax 82 576-04-31, 576-68-87
  • Hotel „Barbara” w Krasnymstawie, tel./fax 82 576-76-61, 576-76-62
  • Hotel „Storczyk” w Krasnymstawie tel./fax 82 576-43-81
  • Adresy gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów w rejonie Krasnegostawu na stronie internetowej:

  Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach

14. Nagrody

Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną przez sponsora.

Flots przewidziane są dla koni, które zajmą miejsca od I do V w klasie.
Przewidziane są flots dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów (wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), oraz dla koni z IV i V miejsca w czempionacie, a także nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

Uwaga!
Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich w terminie najpóźniej jednego tygodnia przed pokazem, oraz dostarczenia regulaminu i zasad przyznawania nagrody.

15. Zasady organizacyjne i system sędziowania

 • We wszystkich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącznie konie rasy małopolskiej, urodzone w Polsce, zarejestrowane w Polskim Związku Hodowców Koni, spełniające warunki wpisu do księgi głównej koni rasy małopolskiej.
 • Prezenterzy powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie w trakcie prezentacji koni, ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub informacje, które mogłyby wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub wskazywać jego właściciela.
 • Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.
 • Wszystkie konie roczne muszą być prezentowane w kantarach skórzanych lub parcianych
 • Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane w ogłowiach z wędzidłem.
 • Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu (ma niewłaściwe ogłowie)
 • Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu

A) Klasy w ręku

 • We wszystkich klasach konie pokazywane są w ręku – w stępie i kłusie na trójkącie oraz w pozycji „stój”
 • Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:
  • I – ogierki roczne
  • II – klaczki roczne
  • III – ogierki dwuletnie
  • IV – klaczki dwuletnie
  • V – klaczki trzyletnie
 • Konie oceniane są pod względem typu, poprawności budowy, ruchu i urody
 • Każdy koń sędziowany jest indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
 • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
  • typ – maksymalnie 10 pkt.
  • pokrój – maksymalnie 10 pkt.
  • nogi i kopyta – maksymalnie 10 pkt.
  • stęp – maksymalnie 10 pkt.
  • kłus – maksymalnie 10 pkt.

  Razem – maksymalnie 50 punktów.

 • Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch (stęp i kłus łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.
  Organizatorzy przewidują krótki komentarz dotyczący oceny konia – po prezentacji każdego z przedstawianych koni.

Wybór czempionów

 • Ogierki, które zajęły 1. i 2. miejsca w klasach I i III, kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Młodszych.
 • Klaczki, które zajęły 1. i 2. miejsca w klasach II, IV i V, kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Młodszych.
 • Czempion Ogierów – Złoty medalista – zostanie wybrany przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród ogierów, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Z chwilą wybrania Czempiona, Komisja dokona wyboru Wiceczempiona – Srebrnego medalisty, a także Brązowego medalisty spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu, znajdujących się na placu. Następnie sędziowie wskażą IV i V ogiera w Czempionacie (tzw. Top Five) spośród pozostałych koni znajdujących się na placu.
 • Na analogicznych zasadach odbędzie się wybór pięciu najlepszych klaczy
 • Spośród Czempionów Ogierów i Klaczy zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu – „Best in Show”.

B) Konkurs dodatkowy z oceną ruchu luzem

Po każdej ocenionej klasie będzie otwarty korytarz dla koni, które będą pokazywane w dodatkowym konkursie wg kolejności katalogowej.

 • Ogierki i klaczki roczne oceniane są podczas swobodnego ruchu w galopie i kłusie oraz w stępie w ręku
 • system punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
  Oceniane
  elementy
  Cechy podlegające oceniePunkty
  (max)
  PrzelicznikRazem
  (max)
  Galop luzemenergia, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, lekkość przodu, zaangażowanie i podstawienie zadu10x 220
  Kłus luzemenergia, regularność, rozluźnienie, zginanie kończyn, długość wykroku, praca zadu10x 220
  Stęp w rękuenergia, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, długość wykroku10x 110
  RAZEM50

C) Konkurs dodatkowy w skokach luzem

 • Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:
  • Klacze 2-letnie
  • Ogiery 2-letnie
  • Klacze 3-letnie
 • Warunki techniczne korytarza do skoków luzem:
  Wskazówka w odległości ok. 6 m od ściany/zakrętu – 3 m – krzyżak – 6,8 m – stacjonata – 10,8 m – doublebarre. W odległości 20 cm przed stacjonatą i doublebarrem na ziemi leżą pojedyncze drągi. W przypadku koni nadmiernie rozpędzających się w korytarzu, Komisja może zadecydować o położeniu dodatkowej/ych deski/ek między stacjonatą a doublebarrem. Konie mogą pokonać korytarz max. 5-krotnie (w tym: 2x przy minimalnej wysokości ostatniej przeszkody, 1 x przy średniej wysokości, 2x przy najwyższej wysokości), chyba że komisja zadecyduje inaczej.
  Maksymalne wysokości przeszkód dla poszczególnych grup wiekowych:

  • 105 cm – konie 2-letnie
  • 115 cm – konie 3 letnie
  • 125 cm – konie 4-letnie

  Komisja sędziowska może podjąć decyzję o zmianie odległości i wysokości przeszkód.

 • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
  Oceniane
  elementy
  Cechy podlegające oceniePunkty
  (max)
  PrzelicznikRazem
  (max)
  Galopenergia, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, lekkość przodu, zaangażowanie i podstawienie zadu10x 110
  Technika i uwagasposób podejścia do przeszkody; ułożenie głowy, szyi, kłębu, kłody; siła odbicia; szybkość oderwania prz. nóg; ułożenie prz. nóg; otwarcie zadu; dynamika skoku; elastyczność grzbietu; szybkość powrotu do równowagi po skoku10x 220
  Siła i możliwości10x 220
  RAZEM50

  Punkty przyznane przez poszczególnych sędziów w ruchu luzem i skokach w korytarzu ogłaszane są na tabliczkach. Oceną ostateczną każdego konia jest średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów.
  Komisja przedstawi krótki komentarz dotyczący oceny każdego konia z prezentowanych w ruchu luzem czy w skokach w korytarzu.

Wybór czempionów użytkowych:

Zwycięzcami poszczególnych klas zostają konie, które otrzymały najwyższe oceny w skokach i ruchu luzem. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu decyduje:

 • w konkursie z oceną ruchu luzem – najwyższa ocena przyznana za galop, następnie za kłus, a następnie za stęp. Jeżeli wszystkie oceny sędziów pokrywają się, o ostatecznej klasyfikacji decyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.
 • w konkursie skoków luzem – najwyższa ocena przyznana za technikę i uwagę, następnie za siłę i możliwości, a następnie za galop. Jeżeli wszystkie oceny sędziów pokrywają się, o ostatecznej klasyfikacji decyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

Wybór „super-czempiona”

Koń, który zgromadził największą liczbę punktów po zsumowaniu oceny płytowej i oceny skoków/ruchu luzem otrzyma tytuł „Super-Czempiona”. W przypadku jednakowej liczby punktów o ostatecznej klasyfikacji decyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

16. Zgłoszenia

Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać na adres:

Stado Ogierów Białka
22-300 Krasnystaw
tel./fax: 82 577-12-00, 82 577-12-01
e-mail: zgloszeniamlp@o2.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2013 roku.

Uwagi

 • Do zgłoszenia wymagane jest podanie numeru paszportu. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą mieć paszporty hodowlane.
 • Konie zgłoszone po terminie lub z niepełnymi danymi, oraz te, za które nie została w terminie wniesiona opłata nie będą umieszczone w katalogu i tym samym nie będą mogły brać udziału w pokazie.
 • Konie można wycofać z udziału w pokazie, na piśmie, w terminie do 22 lipca 2013 roku (decyduje skuteczne dostarczanie informacji do organizatora, a nie data stempla pocztowego lub wysyłki) bez konsekwencji finansowych (zwrot wniesionych opłat).
 • Wszystkie konie zgłoszone lub konie, których wycofanie zostało dostarczone po 22 lipca 2013 roku podlegają pełnej opłacie (wpisowe + boks), niezależnie od faktu uczestnictwa w pokazie

17. Wpisowe oraz pozostałe koszty udziału w czempionacie

Ustala się wpisowe od konia w wysokości 100 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych. Wprowadza się także opłaty:

 • za boks – w wysokości 50 zł za cały pobyt
 • za numer startowy (kaucja) – w wysokości 50 zł za sztukę

Należność (wpisowe + boks) należy przelać – z podaniem nazwy konia na konto:

konto LKS Białka: Bank Spółdzielczy Krasnystaw:
40 8200 0008 2001 0019 1711 0001
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2013 r.

Uwaga
Konie biorące udział w innych, niewymienionych konkursach i pokazach dodatkowych uczestniczą w imprezie na imienne zaproszenia lub w następstwie odrębnych uzgodnień z organizatorem. Zasady uczestnictwa i regulamin rozgrywania konkursów dodatkowych zostanie przedstawiony bezpośrednio zainteresowanym.
Warunki uczestnictwa w czempionacie zostały uzgodnione przez LZHK, PZHKM, SO Białka i LKS Białka.

XVI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

Przewiń do góry