Konno w XXI wiek – Unijne pieniądze na szkolenia dla firm woj. mazowieckiego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjęła do realizacji projekt „Konno w XXI wiek – szansa dla obszarów wiejskich w rozwoju hodowli i nowych metod wykorzystania koni” opracowany i zgłoszony przez Polski Związek Hodowców Koni wspólnie z firmą Pustułka.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu proponujemy 6 różnych kursów dla 120 osób – właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego:

  • kurs podkuwacza,
  • kurs zaprzęgowy,
  • kurs szacowania wartości hodowlanej i użytkowej koni,
  • kurs pierwszej pomocy medycznej i weterynaryjnej,
  • kurs lonżowania,
  • kurs przygotowania koni do prezentacji i pokazów.

Szczegółowe informacje dot. projektu oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.szkoleniaue.pzhk.pl. Rekrutacja została rozpoczęta!

Scroll to Top