Szkolenie: „Podstawowe cele i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej”

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie ogłasza rekrutację uczestników z Polski na szkolenie „Podstawowe cele i zasady prowadzenia hodowli koni rasy huculskiej” w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Termin realizacji szkolenia:

  • I tura: 5-7 listopada 2013r.
  • II tura: 12-14 listopada 2013r.

Miejsce szkolenia: zajęcia będą realizowane w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej.

Forma szkolenia: wykłady, ćwiczenia praktyczne w grupach przy koniach, wyjazd szkoleniowy do specjalistycznych gospodarstw hodowlanych.

Liczba uczestników szkolenia: 60 osób (w dwóch powtórzeniach po 30 osób). W szkoleniu weźmie również udział 20 osób z Ukrainy (w dwóch powtórzeniach po 10 osób).

Wymogi dla uczestników:

  1. Osoby pełnoletnie.
  2. Hodowcy koni rasy huculskiej oraz osoby związane z chowem i hodowlą koni huculskich.
  3. W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).

Koszty uczestnictwa w szkoleniu tj. dwa noclegi, wyżywienie, wykładowcy, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, przejazd podczas wyjazdu szkoleniowego pokryte zostaną ze środków realizowanego Projektu.

Uczestnicy przyjeżdżający w przeddzień szkolenia i wyjeżdżający dzień po zakończeniu szkolenia sami ponoszą koszty dodatkowych noclegów i wyżywienia na zasadzie indywidualnego rozliczenia z hotelem!

Pozostałe informacje, w tym szczegółowy zakres tematyczny szkolenia dostępny jest w biurze Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie tel. 17 852-74-94. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia (certyfikaty) o ukończeniu szkolenia z podaniem zakresu szkolenia oraz liczby godzin szkoleniowych.

Rekrutacja na szkolenie prowadzona będzie przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w terminie od 30 września do 23 października 2013r. lub do momentu wyczerpania limitu. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu na adres:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
35-959 Rzeszów ul. Fredry 4
Listownie, faxem 17 852-74-94 lub emailem ozhkrzeszow@poczta.onet.pl

Po zakończeniu rekrutacji wszyscy uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie poinformowani zostaną o czasie i miejscu rozpoczęciu szkolenia oraz zapoznani zostaną ze szczegółowym programem 3-dniowego Zjazdu.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Przewiń do góry