Aktualności

Przetarg na transpondery rozstrzygnięty

26 listopada 2013 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż w dniu 18 listo­pa­da nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu na dosta­wę trans­pon­de­rów dla potrzeb iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych na lata 2014 – 2015. Przetarg wygra­ła fir­ma Allflex Polska Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Psarach Małych, woj. wiel­ko­pol­skie.

Hodowca i Jeździec