Aktualności

Ogier Nevados S sp uznany w Anglo European Studbook

5 marca 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Miło nam donieść, że wyho­do­wa­ny przez Stanisława Szurika (SK Liszkowo) siwy ogier Nevados S sp (Calvados Z  Z – Nestia S sp / Romualdo KWPN) uzy­skał licen­cję hodow­la­ną w Anglo European Studbook.
Nevados S od 2012 roku posia­da licen­cję PZHK. Właścicielem Nevadosa S jest Pan Rafał Jerzy z Bydgoszczy (KPZHK), a ogier ten na sta­łe prze­by­wa, tre­nu­je i star­tu­je w sko­kach w Holandii.

Hodowca i Jeździec