Aktualności

Przetarg na współ­or­ga­ni­za­cję MPMK w 2015 roku

16 kwietnia 2014 · Kategoria: MPMK, Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na współorganizację Mistrzostw Polski Młodych Koni w czterech dyscyplinach jeździeckich w 2015 r. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetargu. Załączniki do oferty można uzyskać w biurze PZHK w Warszawie, kontakt: Adriana Lebioda, e-mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628-03-61, 629-95-31, fax. 22 628-68-79.
Ter­min skła­da­nia ofert został przedłużony do 16 czerwca br., do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca br. o godz. 1100.

Hodowca i Jeździec