Aktualności

Przetarg na dostarczenie serwisu ogłoszeniowego

2 czerwca 2014 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu ogłoszeniowego wspierającego sprzedaż koni polskiej hodowli. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­dami prze­targu. Załączniki do oferty można uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Agnieszka Kopka, e-mail: kopka@pzhk.pl, tel. 505-555-235.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 16 czerwca 2014 r., godz. 1400.

Hodowca i Jeździec