Aktualności

Przetarg na organizację MPMK rozstrzygnięty

30 lipca 2014 · Kategoria: MPMK, Przetargi, ·

Po prze­pro­wa­dzo­nym postę­po­wa­niu prze­tar­go­wym, Polski Związek Hodowców Koni powie­rzył nastę­pu­ją­cym pod­mio­tom orga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni:

  1. LKS „Stragona” Strzegom – Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego w latach 2015 – 2017
  2. Lubuski Związek Jeździecki (tere­ny WOSiR w Drzonkowie) – Skoki przez prze­szko­dy w 2015 r., z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia umo­wy na lata 2016 – 2017
  3. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim (SO Książ) – Ujeżdżenie i powo­że­nie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w 2015 r., z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia umo­wy na lata 2016 – 2017
Hodowca i Jeździec