Aktualności

Szkolenie z Janem Ratajczakiem

30 lipca 2014 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi szko­le­nia o tema­ty­ce pra­cy z koniem z zie­mi. Szkolenie odbę­dzie się  w dniach 14 – 17 sierp­nia w Folwarku Konnym Wiktorowo (woj. mazo­wiec­kie), a popro­wa­dzi je Jan Ratajczak.

Hodowca i Jeździec