Aktualności

Ranking koni huculskich (po Hawłowicach i Chmielewie) – eliminacje

22 lipca 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po trze­cim i czwar­tym (Hawłowice 5 – 6 lip­ca i Chmielewo 19 – 20 lip­ca) z serii 8 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej.
Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, któ­ry odbę­dzie się w Regietowie w dniach 19 – 21 wrze­śnia 2014 r., pra­wo star­tu uzy­skuje 40 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.

Kolejne eli­mi­na­cje odbę­dą się w:

  • Rzeszotarach, 2 – 3 sierp­nia;
  • Nowej Łomnicy, 16 sierp­nia;
  • Rudawce Rymanowskiej, 22 – 24 sierp­nia;
  • Boguszynku, 30 sierp­nia.
Hodowca i Jeździec