Aktualności

Wyniki MPMK 2014 w sportowych rajdach konnych

8 września 2014 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odby­ły się w dniach 5 – 7 wrze­śnia w Koczku.

Hodowca i Jeździec