Aktualności

Statystyka hodowlana

27 marca 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2015, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 8 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…

Hodowca i Jeździec