Aktualności

Nie był malarzem koni

14 sierpnia 2015 · Kategoria: Kultura, ·

Zapraszamy na wie­czór autor­ski dedy­ko­wa­ny pro­mo­cji książ­ki bio­gra­ficz­nej nt. prof. Ludwika (Lulu) Maciąga – „Nie był mala­rzem koni. Rzecz o Ludwiku Maciągu”, autor­stwa Piotra Dzięciołowskiego. Spotkanie odbę­dzie się 27 sierp­nia (czwar­tek) o godz. 18:00 w Łazienkach Królewskich, w sie­dzi­bie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.
Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” objął patro­na­tem medial­nym to wyda­rze­nie.

Nie_byl_malarzem_koni

Hodowca i Jeździec