Aktualności

Propozycje MPMK w sportowych rajdach konnych

14 sierpnia 2015 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się w miej­sco­wo­ści Dobrodzień w dniach 18 – 19.09.2015 r.

Hodowca i Jeździec