Aktualności

Już wkrótce MPMK w sportowych rajdach konnych!

8 września 2015 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne, ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych na Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się w dniach 18 – 19 wrze­śnia w Dolinie Gowora.

MPMK_rajdy_2015-plakat

Hodowca i Jeździec