Aktualności

Wyniki próby dzielności ogierów - ZT Książ

19 października 2015 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi zaprzę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz innych ras szla­chet­nych po 60-dniowym Zakładzie Treningowym w Książu, któ­ra odby­ła się w dniach 16-17 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec