Aktualności

Ekspansja konika polskiego na wschód

9 grudnia 2015 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, · Rasa:

Osoby wła­da­ją­ce języ­kiem rosyj­skim ser­decz­nie zapra­sza­my do lek­tu­ry arty­ku­łu pro­mu­ją­ce­go naszą rodzi­mą rasę konik pol­ski, któ­ry poja­wił się w rosyj­skim maga­zy­nie jeź­dziec­kim „Konny Mir”.

Konny_Mir-kn
Hodowca i Jeździec