Aktualności

W Wigilię biuro PZHK będzie nieczynne

15 grudnia 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Informujemy, że w czwar­tek 24 grud­nia 2015 r. – WIGILIA – Biuro Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.
Dzień ten został usta­lo­ny dniem wol­nym dla pra­cow­ni­ków Biura PZHK w ramach obni­że­nia wymia­ru cza­su pra­cy, za świę­to przy­pa­da­ją­ce w sobo­tę 26 grud­nia 2015 r.

Hodowca i Jeździec