Aktualności

Ujeżdżeniowe kwalifikacje do MPMK 2016 - III i IV region

11 marca 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Podajemy kolej­ne ter­mi­ny eli­mi­na­cji ujeż­dże­nio­wych koni 4-letnich do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 w III (WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski) oraz w IV (WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski) regio­nie PZJ.

III region (opiekun: Marek Ruda)

  • ZO KJ Szary, Michałowice – 10-11.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
  • ZO KJ Lider, Radzionków – 16-17.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
  • ZO KJ Osadkowski, Jakubowice – 19-20.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
  • ZO LKJ Moszna – 9-10.09. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

IV region (opiekun: Jerzy Łukomski)

  • ZR Hipodrom Wola, Poznań – 2.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
  • ZO ST. Rybnica k. Jeleniej Góry – 22-24.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
  • ZO Strzegom – 12-14.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
  • ZR Zagozd – 20-21.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

Pozostałe ter­mi­ny znaj­du­ją się na stro­nie kwa­li­fi­ka­cji.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec