Aktualności

Skokowe kwa­li­fi­ka­cje do MPMK 2016 – III region

21 marca 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Podajemy ter­mi­ny eli­mi­na­cji sko­ko­wych koni 4‑letnich do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2016 w III regio­nie (WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski), za któ­ry odpo­wie­dzial­ny jest dłu­go­let­ni tre­ner kadry zawod­ni­ków sko­ko­wych, par­kur­maj­ster oraz sędzia – Krzysztof Koziarowski.

III region (Krzysztof Koziarowski)

  • ZO* Jakubowice – 21.05. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
  • ZO* Szary Michałowice – 2.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
  • ZR* Moszna – 9.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
  • ZR Pogórze Glinnik – 2.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

Pozostałe ter­mi­ny znaj­du­ją się na stro­nie kwa­li­fi­ka­cji.

Hodowca i Jeździec