Aktualności

Eliminacje do MŚMK Ermelo w ujeżdżeniu

20 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie, ·

Uprzejmie infor­mu­je­my, że eli­mi­na­cje do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu odbę­dą się w dniach 10 – 12 czerw­ca pod­czas zawo­dów ogól­no­pol­skich roz­gry­wa­nych w Michałowicach a orga­ni­zo­wa­nych przez KJ Szary. Będą to dwa prze­jaz­dy eli­mi­na­cyj­ne.

MŚMK w tym roku „wró­ci­ły” do Holandii, a kon­kret­nie do Ermelo i mają się odbyć w ter­mi­nie 28 – 31 lip­ca.

Hodowca i Jeździec