Aktualności

Kolejne kwalifikacje do MŚMK w ujeżdżeniu 2016

28 kwietnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie, ·

Informujemy, że kolej­nym ter­mi­nem eli­mi­na­cji do Mistrzostw Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (Ermelo 28 – 31 lip­ca) będzie 27 – 29 maja na zawo­dach ZO w Kwiekach (dwa kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne). Na tych zawo­dach ran­gi ogól­no­pol­skiej odbę­dą się tak­że pierw­sze kwa­li­fi­ka­cje koni 4‑letnich w tej dys­cy­pli­nie. Młode konie będą mogły więc uczest­ni­czyć w 6 kon­kur­sach prze­zna­czo­nych tyl­ko dla nich.

Hodowca i Jeździec