Mazurek nowym prezesem hodowców

Znamy już wyniki wyborów na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni. Został nim Paweł Mazurek, wieloletni hodowca i działacz środowiska, niegdyś członek kadry i reprezentant Kraju na Mistrzostwach Świata w dyscyplinie powożenia.

Na odbywającym się właśnie w Warszawie XXIX Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PZHK na stanowisko prezesa zgłoszono dwie kandydatury – Jacka Soborskiego oraz Pawła Mazurka. W wyniku tajnego głosowania wygrał ten drugi stosunkiem głosów 19 do 28.

61-letni Paweł Mazurek nie krył wzruszenia. Dziękował delegatom, ale również swojej rodzinie, która wspierała go w decyzji kandydowania. Dziękował także swemu dziadkowi oraz ojcu, nauczycielom i ludziom, którzy go wciągnęli w przygodę z hipologią. Złożył gratulacje i słowa uznania swoim poprzednikom, prezesom Andrzejowi Wodzie, Władysławowi Brejcie oraz Zbigniewowi Jaworskiemu. Wyraził wolę kontynuowania pracy na rzecz konsolidacji środowiska.

Scroll to Top