Aktualności

III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej

24 maja 2016 · Kategoria: Inne imprezy, ·

Przypominamy, że 4 czerw­ca już tuż, tuż… Napływają pierw­sze zgło­sze­nia do kon­kur­suW tajem­ni­cy zdra­dzi­my, że wśród wyko­naw­ców będą soli­ści i zespo­ły zza naszej gra­ni­cy. Zapraszamy tych, któ­rzy się jesz­cze zasta­na­wia­ją.

Będzie się dzia­ło!

  • nie­sa­mo­wi­te poka­zy jeź­dziec­kich grup kaska­der­skich
  • pokaz musz­try ułań­skiej
  • rewe­la­cyj­ne bez­kr­wa­we łowy pta­ków dra­pież­nych

A kape­lu­sze już macie? Oby tyl­ko pogo­da dopi­sa­ła…

fot. Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej

Hodowca i Jeździec