Aktualności

Test połówkowy dla klaczy

16 maja 2016 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,,

Informujemy, że test połów­ko­wy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­nin­gu zaprzę­go­wym w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach odbę­dzie się dnia 19 maja (czwar­tek), od godz. 8:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec