Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

Polski Związek Hodowców Koni, w wyniku konsultacji z członkami Komisji Księgi Stadnej koni rasy Konik Polski i hodowcami tej rasy, postanowił wprowadzić dla klaczy stadnych rasy konik polski obowiązkową próbę użytkowości (wierzchową lub zaprzęgową). Zmiany te zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polowa próba użytkowości (wierzchowa lub zaprzęgowa) obowiązywać będzie klacze stadne zakwalifikowane do „Programu hodowli zachowawczej koników polskich” do działu głównego (GI) lub dodatkowego (GII) od dnia 1.01.2017 r. W ciągu 4 lat od daty wpisu klacze winny zaliczyć z wynikiem pozytywnym w/w próbę.

Scroll to Top