SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców i wszystkich zainteresowanych końmi sportowymi

Polski Związek Hodowców Koni ma przyjemność zaprosić hodowców oraz wszystkich chętnych na szkolenie z wieloletnim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księga stadna KWPN) – Arie Hamoenem.

Tematem szkolenia będzie ocena młodych koni metodą liniową. Metoda ta została wprowadzona przez księgę stadną KWPN w latach 90-tych, a obecnie inne związki hodowlane uznały ten sposób charakterystyki koni wierzchowych za najlepszy i wprowadziły jako obowiązujący. Ocena ta dotyczy głównie młodych koni (eksterier oraz ruch luzem dla koni ujeżdżeniowych a skoki luzem w przypadku koni skokowych). Dlaczego młodych? Ponieważ konie 3-letnie, nie poddane specjalistycznemu treningowi, nie mające wypracowanej muskulatury, kryjącej wady, winny być podane obiektywnej ocenie budowy oraz skoków luzem.

Tegoroczne szkolenie z oceny liniowej będzie dotyczyć oceny eksterieru oraz ruchu luzem – ocena w pozycji stój, ruch po twardej nawierzchni, aby dokładnie ocenić postawę kończyn oraz ruch luzem po ósemkach, podobnie jak ma to miejsce podczas II i III selekcji ogierów KWPN w s’Hertogenbosch.

Szkolenie to odbędzie się dnia 4 czerwca (sobota) na terenie SK Racot. Koszt szkolenia dla aktywnych członków OZHK/WZHK i Związków Rasowych sfederowanych w PZHK wynosi 100 złotych (opłacona składka członkowska za rok 2015 lub 2016), dla pozostałych uczestników 200 zł.

Poniżej szczegółowy plan szkolenia z oceny liniowej:

  • 12:45 – 13:30 obiad
  • 13:30 – 14:30. część teoretyczna, dyskusja
  • 14:30 – 17:00 część praktyczna (ocena eksterieru oraz ruchu luzem, podsumowanie)

Zgłoszenia, wraz z numerem telefonu, prosimy przesyłać na adres elektroniczny: cuber@pzhk.pl do dnia 25 maja (środa).

Po potwierdzeniu przez PZHK, że dana osoba została umieszczona na liście szkolonych należy wnieść opłatę (100 lub 200 zł.) przelewem na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 z dopiskiem „ocena liniowa”.

W tym roku jest możliwość przywiezienia własnego wierzchowca i jego oceny przez Ariego Hamoena. Jeżeli ktoś chciałaby skorzystać z takiej możliwości winien skontaktować się z p. Jackiem Gałczyńskim (609 103 910) w celu omówienia spraw związanych z wynajmem boksu.

Liczba miejsc ograniczona

 DO ZOBACZENIA!

Scroll to Top