Aktualności

XI Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych w Oleszycach – relacja filmowa

19 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Zapraszamy Państwa do zapo­zna­nia się z rela­cją fil­mo­wą z XI Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych w Oleszycach, któ­ra odby­ła się 9 – 10 lip­ca br.

Niniejsze mate­ria­ły zosta­ły zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Hodowca i Jeździec