Aktualności

Taka para! - Kamil Grzelczyk i Wibaro

17 października 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z fil­mem reży­se­rii Ryszarda Mościckiego, pro­duk­cji Szymona Taranta, pre­zen­tu­ją­cym aktu­al­ne­go Mistrza Polski w sko­kach przez prze­szko­dy Kamila Grzelczyka i jego konia WIBARO sp (Bajou Du Rouet hol. – Wiagra sp / Graf Quidam sp) hod. Mariana Skopa, wł. Bogdana Kuchejdy.

Print Friendly, PDF & Email