Aktualności

Jeszcze jeden złoty medalista olimpijski z Polski

16 listopada 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie, · Rasa:

Podczas Paraolimpiady Rio 2016 koń pol­skiej hodow­li dosia­da­ny przez bry­tyj­ską nie­peł­no­spraw­ną ama­zon­kę, Natashę Baker zdo­był zło­ty medal w ujeż­dże­niu.

Polski Cabral poczwór­nym mistrzem para­olim­pij­skim w para­dres­sa­gu.

Ciemnogniady wałach Cabral rasy wiel­ko­pol­skiej (Bujak wlkp po Sir Shostakovich xx – Casona wlkp/poch.trk.) ur. 2001, został wyho­do­wa­ny w Stadninie Koni Liski, a jest wła­sno­ścią Christiana Landolt, P. Baker, D. Alder. Natasha Baker i pięt­na­sto­let­ni obec­nie Cabral zdo­by­li dwa indy­wi­du­al­ne zło­te meda­le w Londynie w 2012 i 2016 roku w parau­jeż­dże­niu w kate­go­rii II (oso­by poru­sza­ją­ce się na wóz­kach lub z poważ­ną nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą obej­mu­ją­cą tułów z dobrym funk­cjo­no­wa­niem rąk, oso­by z poważ­ną nie­peł­no­spraw­no­ścią rąk oraz lek­ką nóg lub z poważ­ną nie­peł­no­spraw­no­ścią jed­no­stron­ną) oraz dwa zło­ta dru­ży­no­we rów­nież w Londynie i Rio. Pracują razem od 2009 roku.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec