Kwalifikacja ogierów w Lesznie

W dniach 23-24 maja w JKS Przybyszewo w Lesznie odbędzie się pierwsza kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do polowego treningu wierzchowego oraz wstępna kwalifikacja do stacjonarnego treningu zaprzęgowego. Przypominamy, że ocenie poddane zostaną wyłącznie ogiery, których zgłoszenie zostało opłacone w terminie. W przypadku niedowiezienia ogiera na kwalifikację opłata nie będzie zwracana.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych ogierów, stajnie będą otwarte w poniedziałek już od godz. 15:00. Ogiery dowiezione w poniedziałek będą tego samego dnia zidentyfikowane i zbadane przez lekarza weterynarii.

W opłatach zgłoszeniowych został uwzględniony koszt pierwszej ściółki. Większą ilość słomy oraz siano będzie można zakupić na miejscu.

Po przyjeździe prosimy o wstawienie koni do oznaczonych boksów, a następnie zgłoszenie się do biura PZHK (hala główna) w celu dopełnienia formalności:

 • odbiór katalogu i numeru startowego ogiera
 • podpisanie zlecenia na wykonanie badania krtani i RTG bezpośrednio po kwalifikacji wraz ze zgodą na sedację ogiera
 • wpłata zaliczki za w/w badania (w przypadku ogierów niezakwalifikowanych zaliczka będzie zwracana)
  UWAGA!! Prosimy o przygotowanie odpowiedniej kwoty (MŚP – 330 zł, DP – 790 zł) biuro będzie przyjmować wpłaty wyłącznie w gotówce !
 • przekazanie płyty CD ze zdjęciami RTG kończyn – w przypadku gdy właściciel posiada już zdjęcia RTG kończyn konia wykonane po 22.05.2016r., może przekazać je w dniu kwalifikacji lub przesłać do biura PZHK najpóźniej do 15 czerwca b.r.

Szczegóły dotyczące przeprowadzania badań RTG oraz skala oceny zdjęć w kierunku osteochondrozy (OCD) 

Harmonogram kwalifikacji:

Wtorek 23.05.

Start – godz. 8:00

 1. Identyfikacja, pomiary, badania weterynaryjne
  – kolejność ogierów dowolna. UWAGA! konieczne okazanie paszportu konia!
 1. Ocena na twardej nawierzchni
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz.13:00

 1. Ocena ruchu i skoków luzem w korytarzu (I)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)

Środa 24.05.

Start – godz. 8:00

 1. Ocena ruchu i skoków luzem w korytarzu (II)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz.13:00

 1. Ocena eksterieru i ruchu w ręku (bonitacja)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)
 1. Badania ogierów zakwalifikowanych (RTG, krtań)
  – wg kolejności katalogowej (bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku kwalifikacji)

Szczegóły dotyczące przebiegu kwalifikacji.

Adres JKS Przybyszewo:
64-100 Leszno, ul. Ostroroga 9a
www.jksprzybyszewo.com

Hotele w Lesznie:

Scroll to Top