LXXXII Zjazd Naukowy PTZ

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że trwa rejestracja uczestników LXXXII Zjazdu Naukowego PTZ, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-22 września 2017 roku w budynku Biocentrum UP w Poznaniu.

Przygotowano kilka atrakcji zarówno naukowych jak i praktycznych – terenowych. Gościem specjalnym będzie profesor Ignacy Misztal z USA – z University of Georgia

Dalsze wykłady plenarne wygłoszą prof. T. Strabel i prof. Herbut oraz Prezes Gałopolu Marian Pankowski. Ostatnim wykładem organizator pragnie zachęcić do aktywnego udziału w Sekcji Praktyki Hodowlanej przedstawicieli produkcji. Głównym tematem tej sekcji jak i obrad okrągłego stołu mają być tematy dotyczące dobrostanu zwierząt wobec zmian genetycznych w populacjach hodowlanych.

Organizator liczy na niezawodny udział wszystkich ludzi zootechniki zarówno członków PTZ jak i tych jeszcze niezdecydowanych oraz prosi o uwzględnienie podanych terminów.

Wszystkie niezbędne informacje i komunikaty są na stronie Zjazdu  www.forumzoowet.pl . Tam również są informacje dotyczące rejestracji i składania tekstów komunikatów, z których najciekawsze będą przez kierowników Sekcji wybrane do zreferowania w Sekcjach.

Scroll to Top