Relacja ze zjazdu HIF

W miniony weekend odbył się w Polsce Walny Zjazd Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF). Do Krakowa zjechali przedstawiciele Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier, by dyskutować o najważniejszych dla koni huculskich kwestiach. Polskę reprezentowało dwóch delegatów: Władysław Brejta – Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej oraz Mieczysław Janczyk – Prezes Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego.

Posiedzenie Walnego Zjazdu poprzedzone zostało pokazami polskich koni huculskich. W sobotnie przedpołudnie w gościnnych progach stadniny Pana Wacława Kurowskiego w Rzeszotarach chwaliliśmy się przed zagranicznymi gośćmi tym, co w huculskiej hodowli najlepsze. 14 klaczy i 7 ogierów dumnie reprezentowało wszystkie występujące w Polsce rodziny żeńskie i rody męskie. Po części hodowlanej przyszedł czas na pokazową ścieżkę huculską i prezentację zaprzęgów. Jeźdźcy i powożący dwoili się i troili, by jak najlepiej wypaść przed tak szacownym gronem. Całość okrasił swoim profesjonalnym komentarzem Marek Gibała, Dyrektor Okręgowego Związku Koni Huculskich w Rzeszowie. Na koniec każdy z koni został udekorowany przez przedstawicieli HIF pamiątkowym floo, a wystawcy otrzymali drobne upominki przygotowane m.in. przez Pana dr. Witolda Słomkę, Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne, na terenie której znajduje się stadnina w Rzeszotarach. Pogoda dopisała, a pełni wrażeń delegaci mogli udać się z powrotem do Przegorzał na obrady Walnego Zgromadzenia.

Polski Związek Hodowców Koni pragnie serdecznie podziękować przede wszystkim Panu Wacławowi Kurowskiemu, który kolejny już raz szeroko otworzył dla nas drzwi swojej stajni, a także wszystkim Hodowcom, którzy włożyli ogrom trudu i zaangażowania w przygotowanie pokazów: państwu Olimpii i Rafałowi Dąbkowskim, paniom Barbarze Jakubiec i Klaudii Gąsior, panom Andrzejowi Pelcowi, Wojciechowi Krzyżakowi, Czesławowi Grucy, Stanisławowi Stasiowskiemu, Markowi Biernatowi, Mieczysławowi Janczykowi oraz Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” i Zakładowi Doświadczalnemu Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej. Dziękujemy również Pani Teresie Pracuch i Panu dr. Zenonowi Podstawskiemu z Małopolskiego Związku Hodowców Koni oraz panu Markowi Gibale z Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie za nieocenioną pomoc w organizacji tego doniosłego wydarzenia.

Kolejny Walny Zjazd zaplanowany jest na październik 2018 roku, a jego gospodarzem będzie najmłodszy członek Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego – Ukraina.

Fot. Paulina Peckiel
Więcej zdjęć na stronie www.peckiel.pl

Scroll to Top