Uprawnienia organizacji społecznych

Polski Związek Hodowców Koni zachęca hodowców koni do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uprawnień organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Jest to odpowiedź na pismo PZHK w sprawie coraz częstszych przypadków nieuzasadnionego odbierania koni przez takie organizacje. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w piśmie hodowcy powinni bezzwłocznie kontaktować się ze swoim OZHK/WZHK lub Związkiem Rasowym.

Scroll to Top