Komunikat w sprawie wyścigów koni półkrwi

Polski Związek Hodowców Koni pragnie poinformować, iż mimo podjęcia działań na rzecz reaktywacji wyścigów koni półkrwi, nie udało się dotychczas wyłonić organizatora gonitw poza Warszawą oraz ustalić zasad ich rozgrywania. Jest to podstawowy warunek podpisania stosownych umów pomiędzy PZHK i Totalizatorem Sportowym oraz PZHK i właścicielami koni zgłoszonych do treningu.

Zdajemy sobie sprawę, że odwlekany termin rozpoczęcia treningu koni obniża szanse na osiągnięcie wymiernych efektów w 2017 r. Jeśli jednak uda się wyłonić organizatora gonitw koni półkrwi, PZHK jest przygotowany na udzielenie właścicielom z własnej puli dofinansowania do treningu wyścigowego na podobnych zasadach jak do treningu klaczy w zakładach treningowych (2200 zł brutto). Dofinansowanie może dotyczyć właścicieli będących mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2014.193.1). Warunkiem otrzymania dofinansowania jest podpisanie stosownej umowy, której wzór został przesłany zainteresowanym w marcu br.

Scroll to Top